طراحی گرافیک چیست ؟

طراحی گرافیک از نظر فنی در جواب طراحی گرافیک چیست ؟ می توانیم بگوییم طراحی گرافیک یعنی هنر ارتباط بصری از طریق نماد ها عکس های متنی و کارهای هنری. وظیفه انجام این کارها برعهده یک طراح گرافیک است.اگر دنیای امروز زیبا تر از گذشته …

طراحی گرافیک چیست ؟ ادامۀ مطلب »